Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Bij een bezoek aan Twinkel Baby Spa & Babymassage ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Over Twinkel Baby Spa & Babymassage

Twinkel Baby Spa & Babymassage
Dorpstraat 38
6582 AN Heumen
Nederland

Telefoonnummer: +31 6 82 97 12 21

E-mailadres: info@twinkelbabyspa.nl

KvK-nummer: 62395467

BTW-nummer: NL002251481B44

Ons aanbod

Twinkel Baby Spa & Babymassage is een babyspa en praktijk waar je cursussen babymassage en baby-yoga kunt volgen. In de babyspa kunnen baby’s in de leeftijd 1 maand – 8 maanden (uitzonderingen in overleg mogelijk) terecht voor een floatsessie. Hierbij is er de keuze uit vier verschillende floatsessies. Dit aanbod is exclusief voor baby’s en in combinatie met maximaal 2 volwassenen als begeleiding. Na iedere floatsessie wordt het bad schoongemaakt en het water ververst. Alle floatsessies staan onder professionele begeleiding.

De cursussen op het gebied van babymassage en baby-yoga staan onder begeleiding van een gediplomeerd docente. In groepsverband worden massagetechnieken, (wobbel)yoga-oefeningen op een speelse en ontspannen manier aangeleerd zodat men hier thuis mee verder kan gaan. De cursussen worden aangeboden voor 1 baby plus 1 ouder/verzorger. 

Algemene bepalingen

Bij een bezoek aan Twinkel Baby Spa & Babymassage gelden de volgende algemene bepalingen:
 
 • Een bezoek aan Twinkel Baby Spa & Babymassage is geheel op eigen risico. Baby’s dienen altijd te worden bijgestaan door een ouder of voogd. Ouder of voogd blijft ook altijd eindverantwoordelijk voor hun baby.
 • Medicijngebruik of andere medische klachten dienen altijd aan ons te worden doorgegeven. Bij twijfel adviseren we om met je arts te overleggen of een floatsessie of massage geschikt is.
 • Twinkel Baby Spa & Babymassage is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.
 • Twinkel Baby Spa & Babymassage houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen. 
 • Bij een bezoek aan Twinkel Baby Spa & Babymassage gelden de opgestelde huisregels.

Afspraak maken en betalingen

Afspraak voor een floatsessie in de babyspa:
 • Afspraak maken is enkel mogelijk via onze website.
 • Betaling van het volledige bedrag dient online – via iDeal – te worden voldaan.
 

Afspraak voor deelname aan een cursus:

 • Inschrijven is mogelijk via de inschrijfpagina op onze website of via direct contact met Twinkel Baby Spa & Babymassage.
 • Na inschrijving volgt een bevestiging inclusief factuur per e-mail. Op het moment van bevestigen is je cursusplek gereserveerd tot de op de factuur vermelde betaaltermijn is verstreken. Voldoe je de betaling niet binnen de gestelde termijn, dan komt je cursusplek te vervallen.

Annulering afspraak

 • Annuleren kan tot minimaal 24 uur voorafgaand aan je afspraak per mail of telefoon.
 • Bij het tijdig annuleren van een afspraak is het – zonder extra kosten – mogelijk om deze te verzetten naar een andere dag of tijdstip. Terugbetaling van de kosten voor de gemaakte afspraak – of inwisseling tegen cadeaubonnen – is niet mogelijk. 
 • Bij het niet tijdig annuleren of niet komen opdagen bij een afspraak vervalt het recht om zonder extra kosten een nieuwe afspraak in te plannen. 
 • Bij het zonder bericht niet op komen dagen bij een afspraak, wordt je naam genoteerd zodat we bij toekomstige afspraken extra kunnen verifiëren of de afspraak nu wel doorgang vindt.
 • Ben je meer dan 10 minuten te laat voor een floatsessie in onze babyspa dan wordt dit van de tijd van de floatsessie afgetrokken.
 • Een afspraak voor een floatsessie of inschrijving voor een cursus staat op naam genoteerd en is niet overdraagbaar aan anderen.

Cadeaubonnen

 

 

Persoonsgegevens & Privacy

 • Bij gebruik van deze website wordt de mogelijkheid geboden om akkoord te gaan met Cookies. Wij verzamelen deze om onze website zo optimaal mogelijk te kunnen presenteren aan onze bezoekers. Uiteraard gaan wij veilig met deze gegevens om. Cookies kunnen worden geweigerd, echter bestaat er dan de mogelijkheid dat de website niet goed kan worden getoond.
 • Twinkel Baby Spa & Babymassage heeft persoonsgegevens om de diensten correct uit te kunnen voeren. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en delen deze niet met derden.
 • Twinkel Baby Spa & Babymassage maakt geen foto’s of video-opnamen tijdens floatsessies of lessen. Wil je zelf een foto of video maken, dan kan dit enkel in overeenstemming met onze huisregels.

Copyright

 • Niets van deze website mag worden gekopieerd of worden gebruikt voor andere doeleinden zonder toestemming van Twinkel Baby Spa & Babymassage.
 • Door Twinkel Baby Spa & Babymassage verstrekte informatie, cursusmaterialen en overige adviezen zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet openbaar worden gemaakt, worden doorverkocht of worden gebruikt voor andere doeleinden.
 • Alle auteursrechten voor de informatie op deze website en het cursusmateriaal liggen bij Twinkel Baby Spa & Babymassage.

Slotbepaling

 • Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gedaan door Twinkel Baby Spa & Babymassage. De laatste wijzigingen zijn aangebracht in februari 2020.
 • In gevallen waarin deze Algemene Voowaarden niet voorzien, beslist Twinkel Baby Spa & Babymassage.

De Algemene Voorwaarden zijn ook in te zien en te downloaden als PDF-bestand.